Metosin

#Clojure Kickstart

#Koulutus

Clojure Kickstart laajentaa Bootcampin oppeja vielä kahdella koulutuspäivällä, joiden aikana paneudutaan ratkaistavaan ongelmaan. Tämän jälkeen pannaan hihat heilumaan ja työtä jatketaan noin kolmen kalenterikuukauden ajan kestävällä projektikonsultoinnilla. Tänä aikana asiantuntijamme auttaa käytännön työn aloittamisessa ja vastaa tekemisen aikana nousseisiin kysymyksiin.

Koulutus räätälöidään asiakkaan tarpeisiin, jotta siitä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä. Suosittelemme, että käytännön caseksi valitaan uusi projekti, joka toteutetaan kokonaisuudessaan Clojurella.

Tavoitteena on siirtää Bootcampin opit tuotantokäyttöön ja soveltaa kurssilla saatuja oppeja käytännön tekemiseen. Metosinin kouluttajat ovat mukana auttamassa alusta pitäen ja mahdollistavat Clojuren soveltamisen myös yrityksen kaupallisiin projekteihin.

Koulutus tapahtuu suomeksi tai englanniksi, mutta materiaalit ovat englanniksi.

#Kenelle?

Kurssi on suunnattu tiimille, joka on osallistunut Clojure Bootcampiin tai on muuten tutustunut Clojure-kieleen. Java ja Javascript –kielten tuntemus on eduksi, mutta ei välttämätöntä.

Ennen koulutuksen aloittamista kartoitetaan mahdollinen projekti, jonka parissa tiimi jatkaa työskentelyä. Koulutukseen osallistujilla tulee olla mukana oma tietokone, jolla he voivat suorittaa harjoitustehtäviä. Osallistujille toimitetaan ennen koutuksen alkua ohjeet tarvittavien ohjelmistojen asentamista varten.

#Sisältö

Koulutuksen sisältö määritellään vastaamaan asiakkaan tarpeita.

#Kouluttaja

Koulutuksen järjestää Metosin Oy. Metosin on suomalainen korkean osaamisen ohjelmistotalo, joka on toteuttanut asiakkailleen useita projekteja Clojure-ohjelmointikielellä. Lisäksi Metosin on tunnettu Clojure-koulutusten järjestäjä, ClojuTRE-seminaarien järjestäjä, ja Metosin tunnetaan paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti Clojure–asiantuntijana.

Pääkouluttajana toimii Jarppe Länsiö, jolla on yli 20 vuoden kokemus ohjelmoinnista. Ensiasekeleensa Clojurella hän on ottanut jo vuonna 2008. Jarppe on paitsi arvostettu kouluttaja, myös kansainvälisesti tunnettu esiintyjä ja puhuja Clojure–piireissä. Konsultointiin osallistuvat tarpeen mukaan myös muut Metosinin kokeneet Clojure-ohjelmoitsijat.

#Hinta

Clojure Kickstartin hinta on 22 000€ + alv. Hinta sisältää kahden päivän koulutuksen, sähköisen koulutusmateriaalin ja kahvitarjoilun sekä noin 16 henkilötyöpäivää konsultointia kolmen kalenterikuukauden aikana.